Stichting Eggeltes Veldgids

Over de Stichting

Doel

Cortenoever
Cortenoever

De Stichting Eggeltes Veldgids is op 30 juli 2014 in Arnhem opgericht. In de Statuten staat het doel van de Stichting als volgt omschreven:
1. Het leveren van een bijdrage aan de vergroting van de kennis van de Nederlandse flora.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnnen zijn.
 

 

 

 


Belangrijk doel is het zorgdragen voor de volgende boeken van auteur Henk Eggelte:

  • Veldgids Nederlandse Flora (ISBN 978 90 5011 2611, KNNV Uitgeverij, Zeist)
  • Botanisch Woordenboek, Verklaring en vertaling van floristische termen (ISBN 978 90 5011 2895, KNNV Uitgeverij, Zeist)

Dit betekent het verzamelen van eventuele op- en aanmerkingen en het volgen van nieuwe ontwikkelingen op botanisch gebied. Bij een eventuele herdruk kan deze informatie gebruikt worden.


De Stichting probeert het gebruik van de Veldgids en het Woordenboek te bevorderen, ondermeer door het geven van een presentatie voor groepen.

 

Tevens beheert de Stichting de botanische bibliotheek van Henk Eggelte.

 

 Het liefst komen we u natuurlijk tegen in het veld, met de veldgids paraat en genietend van onze wilde flora.


De Stichting is bereikbaar via eggeltesveldgids@gmail.com

He, is dit een varen? (pilvaren)
He, is dit een varen? (pilvaren)
  • De Stichting ontvangt graag opmerkingen, onjuistheden en aanvullingen op de Veldgidsen het Botanisch Woordenboek, om bij een eventuele herdruk te kunnen verwerken.
  • Voor groepen, bijvoorbeeld determinatiecursussen, is de Stichting bereid om een instructie over het werken met de Veldgids te verzorgen.
  • De Stichting is bereikbaar via eggeltesveldgids@gmail.com

De mogelijkheid bestaat om een aantal boeken uit de botanische bibliotheek te lenen. Dit is bedoeld om KNNV-leden in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van enkele minder algemene boeken.