Stichting Eggeltes Veldgids

Historie

Het ontstaan

De geschiedenis van de veldgids begon rond 1996. In dat jaar begon Henk met het testen van een familietabel, tijdens de Wilde Plantencursus. Na de familietabel ontstond al snel de eerste determinatiegids, gekopieerd en in een ringband. Elk jaar werd een herziene versie in de Wilde plantencusus van de KNNV Arnhem getest. Dat het boekje bij cursisten in de smaak viel blijkt uit de bijnaam 'turboflora' die een cursist aan het boekje gaf.

Een gedrukt boek

In 2000 was het zover dat bij de KNNV Uitgeverij de eerste gedrukte versie verscheen. Een mijlpaal, met een vrolijke presentatie in de Watermolen. Dankzij de fraaie illustraties van de Noorse Dagny Tande Lid en de heldere vormgeving van ontwerper Annelies Ebregt lag er een prachtig boek.

Tijdens de opeenvolgende cursusjaargangen bleef deze flora in gebruik, net als bij vele andere plantenliefhebbers. Om de paar jaar kwam er een herdruk, meestal was er dan de gelegenheid om wijzigingen aan te brengen en foutjes eruit te halen. In het najaar van 2014 verscheen de 8e druk, voor het eerst sinds het verschijnen met een nieuwe omslag. Deze druk werd grondig herzien, het aantal soorten werd uitgebreid en een groot aantal illustraties werden vervangen voor nog betere.

 

De Veldgids is verkrijgbaar bij www.knnvuitgeverij.nl

Nog een boek

Hoewel het determineren met de Veldgids een stuk eenvoudiger is geworden, is het niet altijd heel makkelijk. Dat heeft te maken met de vele begrippen die in de Veldgids, maar ook in alle andere flora's, gebruikt worden. Wat is ook alweer tweehuizig? Driedubbel geveerd? Ondulerend? Meerzijdig symmetrisch? Deze, en nog veel meer, begrippen zijn nodig om de goede route te volgen. Ook in andere botanische boeken wordt heel wat vakjargon gebruikt. De belangrijkste begrippen staan achterin de Veldgids uitgelegd, maar soms is dat niet voldoende.

Om in die leemte te voorzien heeft Henk Eggelte het Botanisch Woordenboek samengesteld, dat ook uitgegeven werd door de KNNV Uitgeverij. Hierin wordt een groot aantal termen verklaard, met heldere tekeningen en met de engelse, duitse en franse namen erbij.

Het Botanisch Woordenboek is verkrijgbaar bij www.knnvuitgeverij.nl

De herziening van de Veldgids heeft Henk Eggelte zelf nog kunnen voltooien, maar helaas kon hij het eindresultaat niet meer meemaken. Op 3 augustus 2014 overleed Henk, op 77-jarige leeftijd. We missen behalve een begaafde plantenkenner en docent ook een goede vriend. Als Stichting voelen we ons vereerd dat we zijn levenswerk verder mogen brengen.