Stichting Eggeltes Veldgids

Werken met de Veldgids

Een hele sport

Het op naam brengen van planten is een hele sport. Een flora met afbeeldingen in kleur is een handig hulpmiddel maar lang niet alle soorten staan erin. Om (vrijwel) elke plant op naam te brengen is meer nodig. De meeste determinatiewerken hebben een structuur waarbij telkens twee vragen gesteld worden, het goede antwoord leidt naar de volgende twee vragen en zo door tot de juiste naam is gevonden. Dit systeem wordt een dichotome sleutel genoemd. Deze werkwijze wordt niet alleen bij planten gebruikt maar ook voor allerlei diergroepen.

 

Werken met de Veldgids

De Veldgids maakt gebruik van een volkomen ander systeem1 dan de andere flora's. De pagina is verdeeld in verschillende kolommen, 'velden' genoemd. Tijdens het zoeken naar de naam wordt het eerste veld gevolgd naar beneden, tot een kenmerk dat klopt gevonden wordt. De gebruiker gaat naar rechts en de procedure herhaalt zich. Al vrij snel rolt de goede plant eruit. Voor de beginner is het een voordeel dat de route kort is, een vergissing wordt makkelijk hersteld. Voor de verder gevorderde is het grote voordeel dat soorten die veel op elkaar lijken bij elkaar staan. Een onderscheidend kenmerk controleren is dan al voldoende om de plant op naam te brengen.

 

1 Dit systeem is gebaseerd op A new Key to Wild Flowers van John Hayward en volledig herzien en uitgebreid voor de Nederlandse situatie.